Nautika

Kako izabrati pravi fishfinder i sondu?

Pri dobrom odabiru postoji više čimbenika na koje treba pripaziti. Navesti ćemo samo neke od njih:

1.) TEHNOLOGIJA SONARA kod tradicionalnih sonara koji imaju standardni dual-beam ili dvofrekventni sonar namijenjen je širokoj uporabi te je namijenjen svima onima koji se bave hobby ribolovom. Uobičajene kombinacije frekvencija ovih sonara su: 83/200 kHz, 77/200 kHz, 50/200 kHz.

2.) CHIRP TEHNOLOGIJA namijenjena je za one koji žele i traže više.

CHIRP sonar šalje snop različite frekvencije kroz dugotrajni vijek impulsa. Radi puno veće snage takvog signala meta je datalnije prikazana, slika je preciznija te je prikaz dobar i na većim dubinama.

Prikaz slike: usporedba signala tradicionalni sonar (lijevo) i CHIRP sonar (desno)

3.) UHD sonar za skeniranje je prije svega namijenjen prikazu strukture dna i objekata a manje za prikaz ribe. Ovakva vrsta sonara nam pruža fotografski prikaz.

4.) FREKVENCIJA

  • 50, 77, 83 kHz – NISKA FREKVENCIJA dopušta ne tako detaljan prikaz ribe ali pokrivenost većeg područja ispod plovila zbog šireg snopa, veći šumovi uz napomenu da se 50-kHz-nom sondom vidi dublje nego 77 i 83-kHz-nom sondom
  • 200 KhZ – VISOKA FREKVENCIJA dopušta detaljan prikaz ribe, pokriva samo malo područje ispod plovila te je najbolj aza prikaz do 60m ispod plovila (male dubine i malo šumova)
  • 455/800 kHz – NAJVIŠA FREKVENCIJA koristi se za sonare za skeniranje (scanning sonari), omogućava detaljni prikaz strukture i objekata ali samo do maksimalno 60m dubine, nije prilagođena za ribolov.

Za bolji prikaz detalja koristite frekvenciju 200 kHz a za prikaz na većim dubinama koristite frekvenciju 50kHz.

5.) MJESTO UGRADNJE SONDE

Najčešća mjesta ugradnje sonde su na krmi plovila, kroz trup i u trupu.

5.1.) Ugradnja sonde na krmi najbolje je rješenje za manja plovila, ugradnj aje jednostavnija, za manje brzine (maksimalno 30 čvorova), materijal korita plovila ne igra ulogu, no treba obratiti pažnju na stranu ugradnje ovisno o tome na koju stranu propeler baca mjehuriće i nije prilagođeno za jedrilice zbog naginjanja.

5.2.) Kod ugradnje sonde u trupu nema potrebe za dizanjem plovila iz mora, nem airektnog kontakta s morem te stoga nema ljepljenja algi, točan je prikaz dubine bez obzira na brzinu, ugradnja u plovila od stakloplastike no nikako u drvo, bez sendvič dna, maksimalna debljina korita 2 cm, 10% slabiji signal nego kod sonde kroz trup, nema podataka o temperaturi.

5.3.) Ugradnja sonde kroz trup prilagođena je za motorne brodove i jedrilice. Izbor sondi ovisi o materjialu plovila (plastika, čelik ili bronca), dok je izbor sonde flush mount ( u ravnini s koritom) i external mounts (dodatno potreban fairing blok).

6.) MATERIJAL

Možete birati između sljedećih materijala izrade sonde:

  • plastično kućište namijenjeno je za plovila izrađena od stakloplastike
  • čelično kućište namijenjeno je za čelična ili aluminijska plovila
  • brončano kućište namijenjeno je za plovila od stakloplastike il drva

Brončano kučište je obavezno pri ugradnji kroz trup za drvena plovila budući da bi ukoliko se ugradi plastična sonda, drvo oštetilo plastiku i uzrokovalo prodor vode u plovilo. Ukoliko se ugrađuje čelična sonda u metalno korito, mora se ugraditi i odgovarajući fairing blok.

Imate li još nedoumica? Javite nam se na +385 95 5229 541 ili na [email protected]

Provjerite koji su uređaji ovaj tjedan na popustu ovdje: https://shop.nautical-center.com/sale/